Tuyển dụng

  • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

    11/07/2017 9:25 sáng

    TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬTCông ty Cổ Phần Thành Phát Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng.Vị trí: Cán bộ kỹ thuật (03 người).Yêu cầu:Tốt nghiệp đại học các trường khối kỹ thuật, ưu tiên Đại Học Kiến Trúc, Đại Học Xây Dựng  Đọc, hiểu, vẽ bản vẽ xây dựng, thông thạo phần mềm Autocad, … Đọc Thêm