1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
Công ty không ngừng mở rộng, phát triển thị trường. Với phương châm: ” Kinh doanh không chỉ đơn giản là bán hàng và lắp đặt sản phẩm đó phải là quá trình xây dựng mối quan hệ, tình bạn bền chặt lâu dài dựa trên cơ sở sự chân thành, nhất quán trong hành động và sự lao động miệt mài”.

Nhằm đạt được mục tiêu:
+ Đưa thương hiệu ” TOPVIS vào sâu trong tâm trí của người tiêu dùng”
+ Doanh thu qua mỗi năm tăng 20 – 50%
+ Ổn định và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn công ty

2. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
+ Chiến lược ” Đánh vào lòng người”. Hiện tại thế mạnh của TOPVIS là dịch vụ chăm sóc khách hàng vì vậy phải tiến hành duy trì và phát triển chế độ bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng bán hàng một cách tốt nhất theo quy định hiện hành của công ty.
+ Chiến lược ” Đa dạng hoá các dòng sản phẩm” để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
+ Chiến lược ” Giá cả cạnh tranh gắn liền với chất lượng đảm bảo’
+ Chiến lược ” Quảng bá sản phẩm”: Tổ chức các hoạt động Marketing giới thiệu sản phẩm tới khách hàng trung gian: Nhà thầu, các nhà bất động sản…